Activiteitencommissie & Vrijwilligers

Activiteitencommissie

Bij V&L hebben we een activiteitencommissie die tal van activiteiten in touw zet om het verenigingsgevoel te bevorderen, maar ook de financien daarvoor zelf te genereren.

Activiteiten zoals het Jeugdkamp, Sinterklaas, Wafel- en paaseieren actie en de Vrijwilligers/Kampioens-avond.

De coördinatie van deze activiteiten ligt bij Gwenn Douven, Sabine Ubachs en Kirsten Scheilen.

Deze moeten natuurlijk bijgestaan worden in de diverse projecten en daar zoeken we altijd enthousiaste ouders/familieleden voor.

Vrijwilligers

Binnen de Omni-Sportvereniging V&L Geleen zijn we er trots op dat vele vrijwilligers elke dag ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen van de handbalsport kunnen genieten, zowel als speler als toeschouwer. Omdat onze vereniging een groei doormaakt wordt de last op de schouders van deze vrijwilligers steeds groter.
Om plezier in het vrijwilligerswerk te blijven houden en onder het mom van “vele handen maken licht werk” vragen wij uw aandacht en geheel vrijblijvende medewerking voor het volgende: Als bestuur van de Omni-Sportvereniging V&L lopen we vaak tegen specifieke problemen aan, waarvoor we te weinig kennis, vaardigheden of menskracht in huis hebben. We zouden dan graag terug willen vallen op een bestand van mensen die we kunnen vragen hun medewerking te verlenen om dit probleem op te lossen.
Er zijn taken waarvoor we direct ondersteuning nodig hebben, maar ook werkzaamheden die maar incidenteel voorkomen

Om gericht mensen te benaderen voor een specifieke vraag is het noodzakelijk te weten wat mensen die bij de vereniging betrokken zijn aan kennis en vaardigheden in huis hebben. Deze kennis, vaardigheden of andere kwaliteiten of mogelijkheden, die voor de club van belang kunnen zijn, willen we graag inventariseren. Uiteraard bent u geheel vrij uw medewerking hieraan te verlenen, al doen we dringend een beroep op u. Om u een idee te geven in welke richting wij denken onderstaand een aantal voorbeelden:

 • Bent u vaardig op ICT gebied, of
 • Bent u journalistiek vaardig en schrijft u makkelijk, of
 • Kunt u goed organiseren, of
 • Bent u technisch, of
 • Fotografeert of filmt u graag zodat u onze teams op de kiek kunt zetten, of
 • Heeft u een juridische achtergrond en kunt u ons van juridisch advies voorzien, of
 • Heeft u spelmaterialen die voor een kamp te gebruiken zijn, of
 • Heeft u deskundigheid op het gebied van financiën, of
 • Heeft u een onderwijskundige achtergrond, of
 • Een medische achtergrond, of
 • Etc, etc..

 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie meldt u zich dan middels een e-mail naar de secretaris van V&L.