Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 25 oktober 2017 om 20:30 uur algemene ledenvergadering in VIP ruimte Glanerbrook.
Agenda en stukken volgen nog via mail.

Het bestuur van V&L