Coronamaatregelen per 6 november

Beste leden, trainers, ouders, scheidsrechters en overige vrijwilligers,

 

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag  nieuwe Coronamaatregelen aangekondigd. Hier hebben wij als V&L natuurlijk ook mee te maken.

Een overzicht van de belangrijkste regels treffen jullie onderstaand aan.

De basisregels blijven van kracht, zoals het advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden.

Bij het betreden van een binnensportaccommodatie dienen sporters en publiek vanaf 18 jaar te beschikken over een Corona Toegangs Bewijs (CTB). Dit is verplicht voor de volledige accommodatie (inclusief kleedlokalen, toiletten, kantine, tribune en sportvloer).

Als sporter en/of bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor het bezit hebben van een CTB en een geldig identificatiebewijs. Iedereen die een binnensportlocatie bezoekt dient dan ook een persoonlijke QR-code en een geldig ID-bewijs te kunnen laten zien.

Voor mensen met een functie in of op de sportaccommodatie geldt geen CTB-verplichting. Dat betreft o.a. onderhoudsprofessionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs) en wedstrijdvrijwilligers. Als V&L zullen wij aan degene die dit betreft de komende periode verklaringen verstrekken om dit te kunnen aantonen.

Op de locatie Glanerbrook zal Glanerbrook zorgdragen voor de controle op deze QR codes. Glanerbrook heeft verder bepaald dat zij de entree, de receptie, gang en ontvangsthal van Glanerbrook beschouwd als een publiek toegankelijke locatie. Hierdoor geldt er voor deze plekken tevens een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. In de sporthallen van Glanerbrook zelf geldt deze verplichting overigens niet.

Om de naleving van de nieuwe regels zo veel mogelijk te kunnen waarborgen hebben wij als bestuur tevens besloten dat er op de locaties GHC, Brouwersstraat en Kluis geen publiek meer bij de trainingen aanwezig mag zijn. Ouders dienen hun kinderen buiten de hal af te zetten voor de training. Na de training dienen zij eveneens buiten te wachten om hun kinderen weer op te halen.

Tenslotte moeten ouders en begeleiders die meerijden naar een uitwedstrijd als publiek wel een CTB kunnen tonen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Wij gaan er vanuit dat iedereen de regels kent en zich hieraan ook zal houden. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking!

 

Het bestuur van V&L