VLUG & LENIG

Vertrouwenspersoon

Debbie Kleij

Vertrouwenscontactpersoon

Hallo, ik ben Debbie Kleij, de vertrouwenspersoon van V&L.

Ik wil laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn voor iedereen: voor kinderen, jongeren en volwassenen. Je kunt bij mij terecht voor je grote en kleine zorgen, als je je niet fijn voelt of om gewoon even van gedachten te wisselen over iets dat je hebt meegemaakt of gehoord hebt. Overbodig misschien, maar heel belangrijk om toch te vermelden dat er met niemand anders over gepraat wordt dan jijzelf en ik.

Ik werk in het dagelijks leven ook met persoonlijke en gevoelige informatie. Ik begeleid kinderen van gescheiden ouders (en hun ouders), geef weerbaarheidtrainingen en faalangsttraining.

Je kunt me bellen, mailen, sms’en en appen via het emailadres vertrouwenscontactpersoon@venlhandbal.nl
En via telefoonnummer 06-46 2 46 751.

Bij twijfel, altijd van je laten horen!

Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die we als vereniging nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen.
Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.
Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn/haar functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Laatste nieuws

V&L ontvangt check van Rabobank Geleen.

V&L ontvangt check van Rabobank Geleen.

Lees verder
V&L bedankt zijn vrijwilligers

V&L bedankt zijn vrijwilligers

Lees verder

SPONSOR WORDEN?

Contact opnemen