Handbaldagen gaan niet door

Helaas hebben we besloten om de handbaldagen niet door te laten gaan.
Vanwege het geringe aantal deelnemers en het verschil in leeftijd kunnen we geen kwalitatief goed programma aanbieden.

Heel erg jammer, maar we willen zeker volgend jaar een nieuwe poging wagen.