Maarten Hinskens bestuurslid NHV Nederland

Maarten Hinskens is gekozen als bestuurslid van Topsporthandbal NHV Nederland. Sinds 1989 is Maarten lid van V&L, hij heeft de afgelopen jaren diverse functies vervuld zoals bestuurslid, speaker en is ook betrokken geweest bij de oprichting van de Lions.
Vanaf 2010 heeft Maarten V&L bij NHV op regionaal en nationaal niveau vertegenwoordigd. In 2014 is Maarten benoemd als Erelid van V&L.