Web

Noteer 4-11: Jaarvergadering!

Geacht V&L lid en ouder en of verzorger van onze leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van onze vereniging uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op maandag 4 november 2019 in de VIP ruimte van Glanerbrook. Vanaf 19:15 zijn alle leden van V&L welkom en om 19:30 uur start de vergadering.

Wij roepen bij deze ook op om aanwezig te zijn ouders en verzorgers van onze leden en stellen het zeer op prijs als van ieder team een vertegenwoordiger aanwezig is. Agendapunt 10 beloofd zeer interessant te worden.

Alle leden zijn van harte welkom, maar wij wijzen u erop dat volgens de statuten alleen de leden van 16 jaar en ouder stemgerechtigd zijn.

Kandidaten voor een bestuurstaak maar ook vrijwilligers voor grote én kleine taken kunnen zich altijd melden! Dit kan persoonlijk bij het bestuur of via e-mail aan voorzitter@venlhandbal.nl

Wij hopen velen van u tijdens deze bijeenkomst te mogen ontmoeten.
Het bevestigen van uw aanwezigheid middels e-mail aan secretaris@venlhandbal.nl wordt op prijs gesteld.

Download AGENDA

Met een sportieve groet,
Namens het bestuur
Hanny Ras-Kluitenberg, voorzitter