Overlijdensbericht

Diep geraakt zijn we door het plotseling overlijden van Anouk Gooijen en haar ouders. Zij kwamen om bij een vreselijk auto ongeval. Anouk werd in seizoen 2015-2016 nog samen met haar A-team kampioen en besloot daarna wegens studieredenen te stoppen met handballen.

We wensen in het bijzonder haar broer, familie en vriendinnen en vrienden alle kracht toe om het overlijden van Anouk en haar ouders een plekje te kunnen geven.
Wij gedenken Anouk als een lief, spontaan en sportief lid van V&L.

Leden, vrijwilligers en bestuur Omnisportvereniging Vlug en Lenig