Persbericht gezamenlijk Top A Jeugd-team

OCI-LIONS, HV Sittardia en HV Vlug en Lenig gaan vanaf het seizoen 2019-2020 de LIONS Youth, een gezamenlijk Heren A-jeugd team faciliteren. De drie organisaties bundelen de krachten om een nieuwe impuls te geven aan het jongenshandbal in de Westelijke Mijnstreek. Het nieuwe team komt uit in de Landelijke Jeugddivisie Heren A. Naast de drie bovengenoemde organisaties wordt het initiatief additioneel ondersteund door de Stichting Platform Limburg Handbal 2.0. Het laten doorgroeien van Limburgse talenten naar topsport is een van de hoofddoelstellingen van de stichting en is onderdeel van de bredere visie ter promotie van het handbal in de regio.

Betere doorstroom
Het gemeenschappelijke doel dat de drie handbalorganisaties nastreven is de optimale ontwikkeling van jonge spelers en een naadloze doorstroom naar de top van het Nederlandse handbal. Door het vroegtijdig aansluiten bij de trainingsfilosofie van OCI-LIONS, waarin krachttraining en veel trainingsuren belangrijke pijlers zijn, wordt de overstap naar de topteams van LIONS makkelijker. Door veelvuldig samen trainen en korte lijnen tussen alle betrokken trainers en verenigingen wordt de doorstroom van jonge spelers bevorderd .

V&L en Sittardia
Verschillende A jeugd spelers van V&L en Sittardia gaan deel uitmaken van dit A jeugd team, aangevuld met een aantal jeugdspelers uit de regio. Edwin Bannink zal de groep dit jaar gaan trainen en coachen. Het komend seizoen wordt waar mogelijk deze samenwerking verder ontwikkeld. Naast de topsport teams van Lions en V&L Dames blijven V&L en Sittardia zich inzetten voor de breedtesport in de regio.

HV Sittardia trekt eerste senioren team terug uit Eerste Divisie
Mede als gevolg van de komst van het nieuwe A-jeugd team trekt HV Sittardia haar eerste senioren team terug uit de Eerste Divisie. Enkele van de jonge spelers die daar momenteel deel van uitmaken, gaan spelen voor het nieuw opgerichte team. Een ander deel stroomt door naar LIONS 2. Hiermee zet HV Sittardia dus volledig in op de ontwikkeling van haar jeugd.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Limburg Lions, Jeroen Hofman, jeroen@limburglions.nl , mobiel: 06-22698464
H.V. Sittardia, Karin Munnichs, voorzitter@hvsittardia.nl mobiel: 06-52610596
H.V. V&L, Hanny Ras-Kluitenberg, voorzitter@venlhandbal.nl mobiel: 06-22562008