Uitnodiging familiedag met kampioenenhuldiging

Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en ouders van V&L,

Graag nodigen we jullie dit jaar wederom uit voor een gezellige familiedag ter afsluiting van een geweldig en sportief seizoen! Deze dag zal plaatsvinden op zondag 3 juni a.s. bij de sportvelden van GHC vanaf 12.00 uur. Er zullen deze dag diverse leuke activiteiten zijn. Zo is er een familietoernooi, een ouder-kind toernooi en een gezellige barbecue.

Tijdens onze familiedag willen we onze kampioenen en vrijwilligers graag nog extra in het zonnetje zetten. Daar zijn we als V&L uiteraard enorm trots op.

Uiteraard zijn ook familieleden en bekenden deze dag van harte welkom. We verzoeken jullie daarom vriendelijk om dit formulier voor 27 mei 2018 in te vullen.We hopen alle V&L-ers en iedereen die onze club een warm hart toedraagt op zondag 3 juni op de sportvelden bij het GHC bij onze familiedag te mogen begroeten!!!

Prijs voor de BBQ is €12,50 per volwassene en €7,50 voor kinderen (tot 12 jaar)
Overmaken op rekeningnummer van V&L onder vermelding van naam, en hoeveel personen.
rek-nr: NL64RABO0130575550 (betaald = deelname)

Namens de organisatie
Yvonne, Peter, Hanny, Annemiek, Selma.

Links:
BBQ > https://goo.gl/forms/epjekwfCKKEGnSSf1
Familie Toernooi > https://goo.gl/forms/AEdRUwRhVOb6bUrs2